آبان ۱۳۹۵

مدلینگ برای استودیو گیم NOAGAMES

کلیه مدلها با توجه به عکس و اسکیس ارائه شده و بدون بلوپرینت مدل شدن
برای بزرگنمایی تصویر را در تب جدید باز کنید

photo_2016-11-11_13-15-19 photo_2016-11-11_13-15-27 photo_2016-11-11_13-16-14

test

photo_2016-11-11_13-17-15 photo_2016-11-11_13-17-18 12 photo_2016-11-11_22-46-23

photo_2016-11-11_22-51-42

11

test6-p 4-p photo_2016-11-15_02-05-15 photo_2016-11-15_02-05-48

۰۹۳۳۷۹۰۲۱۷۵
۰۹۱۴۸۱۸۹۵۵۱
مجید زمانی
سفارش :
>مدلینگ (معماری،کارکتر،محیط،ماشین،قطعات صنعتی و…)

>طراحی معماری ، نما و داخلی

پذیرفته میشود 🙂

مدلینگ برای گِیم

mazda q photo_2016-11-02_22-05-46 photo_2016-11-02_22-06-01 photo_2016-11-02_22-06-05 photo_2016-11-02_22-06-13 photo_2016-11-02_22-06-16 photo_2016-11-02_22-06-26 untitled

شبیه سازی بنز اس کلاس کوپه

a-p b-rgb_color-p e-rgb_color-p g-rgb_color-p 40 42 43 46-p 58 59 60 wip2 wip3مدلینگ ماشین